Yapılan ön uygulamalarda sayımın 4 gün sürdüğü bir işletmenin ortalama olarak 3 saat içerisinde sayımı yapabildiği görülmüştür. Uygulamamız mobil aygıtlarda çalışabildiği için işletmeler akıllı telefonlarını sayım için kullanabilmekte bu da ek cihaz maliyetini sıfırlamaktadır.

Uygulamamız sayım esnasında okunan kare kodları ekranda işaretlemekte böylece hangi kodların okunduğu hangisinin okunamadığı gibi bilgiler kullanıcı tarafından görüntülenebilmektedir.

Uygulamamızda iki adet sayaç bulunmaktadır. Bu sayaçlardan biri toplam okunan kare kod sayısını göstermekte diğer sayaç ise kullanıcı tarafından isteğe bağlı olarak sıfırlanabilmektedir. Böyle kullanıcı kaç etiketin okunduğunu görebilmekte, isterse rafta adet olarak gördüğü ürün sayısının program tarafından okunan sayıyı ile eşit olup olmadığını sıfırlanabilen sayaç sayesinde belirleyebilmektedir.

Ürün aynı anda kare kod barkod v.b etiketleri birlikte okuyabilmektedir.

Okuma esnasında tekrar okunan etiketler tekilleştirilmekte veri çoğullamasına engel olunmaktadır.

Ürün Eczane örneğinde okuma esnasında Son Kullanım Tarihi kontrolü yapabilmekte, sayım esnasında miadı geçmiş ürünlerin tespit edilerek raftan indirilmesini, miadı yaklaşan ürünlerin tespiti ile bu ürünlerin satışının önceliklendirilebilmesine imkan sağlamaktadır.

Okunan veri eğer barkod ise son kullanıcı barkodu okunan ürün için sayıyı barkod üzerine dokunarak manuel olarak girebilmektedir.

Uygulama okuduğu etiketleri hiçbir  sunucuya göndermemektedir.

Kullanıcı istediği platform ile (Eposta, Whatsapp v.b) veya eğer isterse bilgisayarında çalıştıracağı yardımcı uygulamamız ile okunan etiket listesini bilgisayarlarına alabilmektedir. Buradaki temel amaç bazı işletmeler için hayati önem arz eden stok bilgisinin hiçbir sunucu v.b. yapı ile paylaşılmamasıdır.

Ürün veri transferi için yerel ağı kullanabildiği gibi internet aracılığı ile de veri transferi sağlayabilmektedir. Böylece depolarda sayım yapıp anında hiçbir bilgisayar cihaz v.s. gerek kalmadan ana merkeze veri transferi yapılabilmektedir.